Giotto Turbo Color טושים צבעוניים

36 יחידות

טושים צבעוניים על בסיס מים, עם כמות דיו המאפשרת שימוש לאורך זמן, קצה הטוש עוצב במיוחד לילדים.